Bericht:

Rubriek:

14 april 2003

hergebruik

Oplossing voor afdichtingsproblemen AVI-bodemas

De problemen die eventueel zouden ontstaan met AVI-bodemas in de wegenbouw kunnen worden opgelost door een laagje bitumenemulsie.

Dat blijkt uit onderzoek van DHV dat is uitgevoerd in opdracht van de VVAV. AVI-bodemas wordt in de wegenbouw toegepast met een dubbele afdichting van zandbentoniet en folie. Er is enige discussie over de duurzaamheid van deze afdichting, omdat de bodemas het zwelvermogen van het zandbentoniet zou aantasten. Dit is echter niet onomstotelijk bewezen. Voor alle zekerheid kan een laagje bitumenemulsie aangebracht worden tussen zandbentoniet en bodemas. In maart is deze oplossing getest. Hieruit bleek dat het afspuiten met bitumenemulsie goed uit te voeren is en dat daarmee een dichte en kwalitatief goede laag op de bodemas aangebracht wordt. Dit voorkomt de uitwisseling van kationen tussen bodemas en zandbentoniet, en daarmee behoudt het zandbentoniet zijn zwelvermogen. Voor het aanbrengen van een bitumenemulsie was reeds gekozen bij de aanleg van de HSL, om daar soortgelijke problemen te voorkomen. Dit onderzoek bevestigt dat de daar gebruikte oplossing ook de garantie biedt dat de afdichting duurzaam is. De VVAV hoopt dat de onduidelijkheid en voorzichtigheid onder aannemers van de wegenbouw voor de toepassing van AVI-bodemas hiermee is opgelost. Jaarlijks produceren de AVI's zo'n 1,1 miljoen ton bodemas, die zand en vergelijkbare materialen kan vervangen bij ophogingen en geluidswallen.


Uitgeverij Noordhoek BV