Bericht:

Rubriek:

13 november 2002

hergebruik

Papierrecycling bedreigd door EU-maatregel

De Europese papierindustrie heeft geprotesteerd bij de Europese Commissie tegen een nieuwe standaard. Die heeft tot gevolg dat het verbranden met energiewinning van papier wordt gepromoot boven het hergebruik.

Het Europese Comité voor Standaardisatie (CEN) heeft de opdracht gekregen standaarden te ontwikkelen voor secundaire brandstoffen. Afgelopen augustus heeft de Europese Commissie daarvoor de opdracht gegeven. Het doel is dat hiermee het gebruik van afval als (secundaire) brandstof wordt bevorderd. Zo wordt bijgedragen aan het gebruik van duurzame energiebronnen, waarmee de Kyoto-doelstellingen kunnen worden gehaald. De Europese papierindustrie heeft echter grote bezwaren tegen de formulering 'waste for fuel', die in de opdracht staat. De brede definitie die nu voor afval wordt gebruikt binnen de EU, zou inhouden dat ook oud-papier en karton - dat is ingezameld om te worden hergebruikt - onder de definitie gaat vallen. Dit zou bevorderen dat voor hergebruik bestemd papier wordt verbrand, in plaats van gerecycled. De papierindustrie meent dat dit een reden te meer is om papier bestemd voor hergebruik niet afval te noemen, maar een secundaire grondstof. De papierrecycling toont sinds 2000 in een stijgende lijn toen de producenten vrijwillig afspraken om in 2005 een recyclingpercentage van 56% te bereiken. Het afgelopen jaar was reeds 49% van het inputmateriaal afkomstig van de recyclingindustrie. Vandaar dat nu aan de Europese Commissie gevraagd is om gescheiden ingezameld oud-papier en karton uit te sluiten van de standaard voor secundaire brandstoffen.


© Uitgeverij Noordhoek BV