Bericht:

Rubriek:

15 januari 2003

marktinformatie

Reinigingsdemodagen & Ecotech

Op 24, 25 en 26 april wordt in Rosmalen de Reinigingsdemodagen georganiseerd door de sectie reinigingsmateriaal van de RAI-vereniging. Het evenement lijkt te concurreren met de Ecotech.

De demodagen hebben een andere opzet dan een beurs. Er zullen voortdurend shows te zien zijn, die vanaf een tribune kunnen worden bekeken. Rondom dit showterrein staan in stands de deelnemende bedrijven opgesteld. Alle 14 reinigingsbedrijven van de sectie doen mee, en bovendien een aantal containerleveranciers. Dat laatste omdat de shows met de voertuigen niet zonder containers kan. Andere aanbieders zullen echter niet mogen meedoen. De show is toegankelijk op uitnodiging van een van de deelnemende bedrijven. Met deze dagen mist de Ecotech de demonstratie van de voertuigen op haar beursvloer. De leden van de RAI-vereniging waren ontevreden over de vorige edities van de beurs, wat betreft de organisatie, de bezoekers en de kosten. Belangrijkste was echter dat men met een eigen evenement zich veel beter kon profileren dan op de beursvloer.
Het vreemde is nu dat de RAI-vereniging een evenement gaat organiseren dat in feite concurrerend werkt op de Ecotech, ddie dit jaar in het RAI-gebouw wordt gehouden. Op de Ecotech zijn de bedrijven ook aanwezig, maar uitsluidend gezamenlijk op een informatiestand van de RAI van 100 m2. Daarmee lijkt zich een verschuiving in het karaker van de Ecotech te gaan voltrekken. De nadruk die voorheen sterk op de inzameling lag, begint meer op de be- en verwerking van afval te liggen. De organisatie is bij monde van beursmanager Mark Sterel al tevreden over de respons op de beurs. "Een groot aantal organisaties hebben zich al met een aan activiteit aan de Ecotech verbonden. De NVRD zal flink uitpakken met een themadag en een ledenbijeenkomst. Ook de VNCI zal een congres organiseren over product stewardship en er vindt het internationale congres van de FEAD plaats. In het begin van het nieuwe jaar was al 38 procent van het beursoppervlak gereserveerd. Dus wij zijn zeer optimistisch over het nieuwe concept, dat uitgaat van de Ladder van Lansink. Iedere trede zal op de beursvloer herkenbaar aanwezig zijn."


Uitgeverij Noordhoek BV