Bericht:

Rubriek:

18 februari 2003

beleid & uitvoering

Reinigingstarief stijgt fors

De jaarlijkse inventarisatie van het Coelo naar de belastingen in grote gemeenten laat een stijging van de reinigingsheffing zien van 8,6 procent.

Het gemiddeld tarief stijgt daarmee tot 232 euro. Hilversum verhoogt het tarief het meest, met 33 procent. Het laagste tarief kent Leiden (0 euro), het hoogste Apeldoorn (308 euro). De opbrengst van de reinigingsheffing dekt gemiddeld 89 procent van de kosten van de afvalinzameling en -verwerking. Alle grote gemeenten geven elk huishouden een korting op de aanslag (de Zalmsnip). Deze varieert van 34 tot 61 euro.


Uitgeverij Noordhoek BV