Bericht:

Rubriek:

30 oktober 2002

nuttige toepassing

Steun voor biomassavergisting

Gedeputeerde staten van Noord-Holland reserveren ruim 270.000 euro uit het provinciaal afvalstoffenfonds voor het project 'biomassavergisting Wieringermeer' van jachtwerf Jongert in Wieringerwerf.

Het bedrijf gaat een bestaande opslag voor varkensmest uitbreiden en ombouwen tot een installatie om mest en plantaardige resten (met name bermgras) te vergisten. De vrijkomende biogassen worden door een warmte-installatie omgezet in duurzame warmte en energie voor het nabijgelegen bedrijventerrein Waterpark. Het stikstofrijke restproduct wordt afgenomen door de CAV, een lokale agrarische coöperatie. De subsidieaanvraag van Jongert is door GS gehonoreerd omdat het een innovatief project betreft dat leidt tot een reductie van 2.125 ton CO2-equivalenten per jaar en derhalve aansluit bij het provinciaal energiebeleid. Zelf draagt Jongert minimaal zestig procent bij aan de kosten.


© Uitgeverij Noordhoek BV