Bericht:

Rubriek:

12 december 2002

beleid & uitvoering

Stortbelasting verhoogd

Voor de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) zijn de nieuwe tarieven voor 2003 vastgesteld. Storten wordt 3,6 procent duurder.

Jaarlijks worden de tarieven van de Wbm aangepast met een index die rekening houdt met de inflatie. Die index is voor 2003 vastgesteld op 1,036. Het betreft belastingen op brandstoffen, de REB en de stortbelasting. Het tarief voor storten gaat per 1 januari 2003 omhoog van 78,81 euro naar 81, 65 euro. Het zogenaamde lage storttarief, dat bijvoorbeeld geldt voor gevaarlijk afval en bepaalde categorieŽn afval die worden genoemd in het stortbesluit, gaat omhoog van 13,00 euro naar 13,47 euro.


© Uitgeverij Noordhoek BV