Bericht:

Rubriek:

15 april 2003

wet- en regelgeving

Toch indirecte financiering voor scheepsafval

Alle zeeschepen die een Nederlandse haven aandoen moeten een bedrag betalen voor de verwijdering van afval, ongeacht of ze ook daadwerkelijk afval afgeven.

Met deze toezegging van minister de Boer van waterstaat tijdens een overleg met de Tweede Kamer is de financiering van de inzameling en verwijdering van afval van zeeschepen een stuk verbeterd. Nu is een systeem van directe financiering: alleen betalen als je afval afgeeft. Gevolg is dat er weinig wordt afgegeven en de inzamel- en verwijderingsstructuur onrendabel is of op zijn gat ligt. SITA en AVR, die een flink marktaandeel hadden, hebben hun activiteiten afgebouwd of gestaakt. Het afval van de schepen werd volgens sommigen gewoon op zee weggegooid of volgens anderen in andere havens afgegeven omdat het daar goedkoper zou zijn. Via het systeem van indirecte financiering hoopt men te bereiken dat veel meer afval wordt aangeboden. Het systeem verslechtert wel de concurrentiepositie van de Nederlandse havens. Antwerpen heeft bijvoorbeeld een systeem van borg: als een schip kan aantonen dat het afval op de goede manier is afgegeven, dan krijgt men de borg terug. Het ongelijke speelveld dat is ontstaan tussen Antwerpen en Rotterdam is onderwerp van overleg. Overigens zal de nieuwe financieringswijze waarschijnlijk pas in 2005 in werking treden, omdat het systeem voor de belangrijkste stroom, oliehoudend afval, zeer gecompliceerd is.


Uitgeverij Noordhoek BV