Bericht:

Rubriek:

18 februari 2003

handhaving

VAR mag secundaire brandstof opslaan

Provincie Gelderland trekt de dwangsom in tegen VAR voor de tijdelijke opslag van balen secundaire brandstof op de stortplaats.

De VAR mag van de provincie de balen op de stortplaats laten liggen als het bedrijf een bovenafdichting aanbrengt. Dit moet voorkomen dat regenwater instabiliteit veroorzaakt. De balen worden dan van secundair materiaal tot te storten materiaal. Daarmee is voor de provincie het doel bereikt dat er geen grootschalige opslag van afval bij de VAR ontstaat. De in december 2001 opgelegde dwangsom van bijna twintig miljoen euro is daarmee van tafel. De dwangsom was opgelegd omdat het tijdelijk opslaan van deze balen niet in de vergunning was omschreven. De VAR zat echter met een groot probleem. De productie-eenheid voor secundaire brandstoffen die eind jaren negentig in gebruik werd genomen, kon de producten in de eerste jaren niet afzetten. Dat kwam onder andere door het diermeel, dat niet meer in diervoer verwerkt mocht worden en een concurrerend product werd voor de secundaire brandstoffen. Inmiddels wordt geproduceerd op vraag. De VAR is erg blij dat het mes van tafel is, vooral vanwege de indruk die de dwangsom op anderen maakt, terwijl het bedrijf naar de letter van de vergunning wellicht niet geheel juist handelde, maar anderzijds geen onoorbare praktijken doet.


Uitgeverij Noordhoek BV