Bericht:

Rubriek:

23 december 2002

wet- en regelgeving

Verzoek aan schepen afval te melden

Omdat de implementatie van de Richtlijn voor scheepsafval niet op tijd in Nederland is geimplementeerd, heeft de Minister van VWS in een circulaire aan de scheepvaart verzocht vrijwillig de afvalstoffen nu al te gaan melden.

De scheepvaart wordt verzocht vooruitlopend aan de wetgeving nu al een aantal zaken zoals die in de wet worden opgenomen te gaan uitvoeren.. De gegevens voor het melden moeten al volgens internationaal wet in een logboek aanwezig zijn. Door de gegevens aan de havenbeheerders te geven wordt duidelijk welke afval afgegeven wordt. Daarmee wordt het oponthoud van de schepen zo kort mogelijk. De kapitein is overigens niet verplicht het afval vervolgens aan een verwerker of inzamelaar aan te bieden. Op het formulier dat bij de circulaire zit is ook de mogelijkheid om aan te kruisen dat de afvalstoffen aan bord worden gehouden. Ongeveer 24 uur voordat het schip de haven aandoet wordt men verzocht het formulier te sturen naar de havenbeheerder.


Uitgeverij Noordhoek BV