Bericht:

Rubriek:

25 oktober 2002

marktontwikkelingen

Vier Rijnmondgemeenten kiezen weer AVR

De gemeenten Capelle, Krimpen, Ridderkerk en Brielle gunnen de verwerking van hun restafval voor tien jaar aan Afvalverwerking Rijnmond (AVR). De vier hebben ook nu al een contract met AVR, maar dat loopt op 31 december af.

In totaal gaat het om transport, overslag en verwerking van 65.000 ton restafval en transport en overslag van 10.000 ton gft-afval. Een Europese aanbesteding leidde tot vier inschrijvingen: AVR, SITA, Essent en het Duitse Herhof. Herhof viel al direct af omdat het geen zekerheid kon geven over de beschikbare verwerkingscapaciteit. SITA kwam niet in aanmerking omdat het alleen op transport had ingeschreven. Van de overige twee bleek AVR de goedkoopste. Toch is ook het AVR-tarief, 105 euro per ton verbrandbaar restafval, een forse verhoging ten opzichte van het huidige tarief van 92 euro. De afvalstoffenheffing in de vier gemeenten zal dan ook flink omhoog gaan.


Uitgeverij Noordhoek BV