Bericht:

Rubriek:

18 april 2003

wet- en regelgeving

Wet onduidelijk bij ongewone voorvallen

Uit een evaluatie van de Wet milieubeheer blijkt dat de ongewone-voorvallenregeling, zoals voor een technische storing of een ongeluk waardoor schade aan het milieu ontstaat, zeer gebrekkig is.

De regeling is opgenomen in een apart hoofdstuk (17) van de Wet milieubeheer. De rechter beschouwt iedere gebeurtenis in een inrichting die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten als een ongewoon voorval. Als gevolg is de regeling ook van toepassing op storingen die zich regelmatig voordoen. Het is namelijk primair de verantwoordelijkheid van het bedrijf om te bepalen of het een ongewoon voorval is. Hierdoor is dit hoofdstuk een eigen leven gaan leiden. Zo worden in de provincie Noord-Brabant acht keer minder ongewone voorvallen per inrichting geregistreerd dan in de provincie Noord-Holland. Gemeenten registreren vrijwel geen ongewone voorvallen. Veel milieu-incidenten door ongewone voorvallen zullen waarschijnlijk niet gemeld worden. De Evaluatiecommissie raadt aan om dit hoofdstuk zo spoedig mogelijk te repareren en duidelijk te maken wat de bevoegdheden zijn bij een ongewoon voorval, waarbij het bevoegd gezag een veel actievere rol moet krijgen.


Uitgeverij Noordhoek BV