Bericht:

Rubriek:

7 april 2003

handhaving

Ziekenhuisafval ondeugdelijk verpakt.

Ziekenhuisafval en diagnostische monsters worden onvoldoende veilig verpakt waardoor risico's ontstaan bij het vervoer.

Ook is de regelgeving hierover zeer onduidelijk. Een steekproef door de Inspectie Verkeer en Waterstaat bij onder andere ziekenhuizen heeft dat aangetoond. Onveilige situaties zijn geconstateerd omdat nationale en internationale wetgeving niet goed op elkaar aansluiten. Ook trof de inspectie verpakkingen aan die onvoldoende sterk bleken en geen absorptiemateriaal bevatten. Vertegenwoordigers van ministeries en gezondheidsinstellingen onderkennen de noodzaak tot maatregelen en zullen deze op korte termijn nemen. Per jaar wordt 6,5 duizend ton ziekenhuisafval afgevoerd.


Uitgeverij Noordhoek BV