Toezicht op binnenvaart verbeterd

Medio 1998 zal het milieutoezicht op de binnenvaart volledig elektronisch gaan plaatsvinden. Daartoe is op 3 november tussen betrokkenen een intentieverklaring getekend.

Bericht:

Rubriek:

3-11-97

Handhaving

Al vrij lang bestaat het verlangen om de gegevens over milieutoezicht bij de binnenvaart elektronisch uit te gaan wisselen. Rijkswaterstaat, Korps Landelijke Politie Diensten, Rivierpolitie Rotterdam-Rijnmond en het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam zullen de bestaande systemen zodanig gaan aanpassen dat uitwisseling mogelijk wordt. Het doel is om dubbelcontroles te voorkomen, maar ook om de gemaakte afspraken tussen handhaver en schipper landelijk te kunnen controleren.

In 1998 treedt naar verwachting het Scheepsafvalstoffenverdrag voor de Rijnoeverstaten in werking. Dit verdrag regelt de afgifte van afvalstoffen en hoe daarmee moet worden omgegaan. Het is ook de bedoeling dat handhavers op het water intensiever zullen gaan samenwerken en dat relevante controlegegevens zullen worden uitgewisseld. De investeringskosten zullen gezamenlijk worden gedragen door het ministerie van VROM en Rijkswaterstaat.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV