Eerste diploma’s Uitvoerend Milieumedewerker

Op 14 november zijn aan 7 deelnemers van Werkprojecten Groningen als eerste in Nederland het erkende diploma Uitvoerend Milieumedewerker uitgereikt.

Bericht:

Rubriek:

14 november 1997

Nuttige toepassing

Vier van de zeven geslaagden hebben inmiddels werk gevonden. De nieuwe opleiding is opgezet als gevolg van het Nationaal Milieubeleidsplan, waarin het terugdringen van afvalstromen en hergebruik centraal staat. De verwachting is dat in de toekomst een behoefte ontstaat aan werknemers die goederen adequaat en veilig weten te demonteren.

Gedurende een jaar zijn de deelnemers drie dagen per week op een zogenaamde demontagestraat gehuisvest. Daar wordt werkervaring opgedaan en wordt de praktijk van de demontage geleerd. De goederen worden verkregen van het kringloopbedrijf Notabene. De nog bruikbare onderdelen worden uit de apparaten gehaald en getest. De restmaterialen worden zoveel mogelijk gescheiden in deelfracties. Ook het gevaarlijk afval wordt verantwoord uit de apparaten gehaald. Een dag per week wordt besteed aan het theoretisch deel. Behandeld worden de diverse afvalstromen, milieuwetgeving, Arbo en veiligheid, materialen kennis en diverse demontagetechnieken.

Werkprojecten Groningen wil jongeren en langdurig werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op werk bieden door werkervaring aan te bieden en een opleiding te geven. De doelgroep heeft vaak een meervoudige achterstand-situatie, waarvan de werkloosheid slechts een onderdeel is. Veelal gaat het dan om een laag, niet afgerond onderwijsniveau in combinatie met bijvoorbeeld financiële problemen of verslavingsproblemen.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV