Voorlopig laatste AVI geopend

Minister President Wim Kok heeft op 17 november de afvalverbrandingsinstallatie Moerdijk officieel geopend. Daarmee is de laatste nieuwgebouwde AVI aan de afvalverwerkingscapaciteit toegevoegd. Voorlopig althans.

Bericht:

Rubriek:

17 november 1997

Verwijdering

"Meer dan 2,5 miljoen ton brandbaar afval wordt met ontheffing nog steeds gestort. Bovendien zal volgens ramingen van het RIVM de komende decennia de totale stroom afval toenemen met 15 tot 35%. Om ook uit die resterende stroom van tenminste 2,5 miljoen ton afval duurzame energie op te wekken zal de verbrandingscapaciteit in Nederland verder vergroot moeten worden." Directeur ir. W.J. Ludikhuize greep het moment van de opening en de aanwezigheid van Minister President Kok aan om te pleiten voor uitbreiding van de verbrandingscapaciteit in Nederland. Toen 3 1/2 jaar geleden Minister Alders de 689-ste paal sloeg, werd nog de voorbereiding van een grootschalige verwerkingsinstallatie in Midden-Limburg aangekondigd. Kort daarna brandde de discussie over de verwerkingscapaciteit los, later gevolgd door het opheffen van de zelf-voorzienendheid van provincies.

Politiek Den Haag besloot uitbreiding van de verbrandingscapaciteit in de koelkast te zetten en de signalen uit Den Haag zijn op dit moment dat ze daar ook niet snel uit zullen komen. De AVI Moerdijk is in ieder geval volledig op een uitbreiding voorbereid. De voorzieningen, inclusief schoorsteen, voor een vierde lijn zijn reeds aanwezig. Uitbreiding van de capaciteit kan daarom met weinig inspanning en tegen relatief lage kosten. Volgens Ludikhuize zijn de voorbereidingen voor die uitbreiding inmiddels gestart, maar wacht men met de definitieve ontwikkeling op een positief signaal uit Den Haag.

Op het verlanglijstje van Ludikhuize staat niet alleen uitbreiding van de verwerkingscapaciteit. "Een extra vergoeding aan de afvalverwerkers voor de geleverde elektriciteit, via de Regulerende Energiebelasting, betekent voor ons een extra impuls om het energie-rendement en de productie van duurzame energie verder te verhogen." Hij hoopt dat hierover de VVAV en de betrokken ministeries binnenkort een convenant kunnen afsluiten.

Warmtekracht en gips

AVI Moerdijk is de eerste afvalverbrandingsinstallatie die een koppeling heeft met een warmtekrachtcentrale, in dit geval met die van de naastgelegen elektriciteitsproducent EPZ. Hierdoor wordt een rendement verkregen van 38 procent, en dat is een verhoging met meer dan de helft in vergelijking met andere AVI's die gemiddeld een rendement van 24 procent halen. De restwarmte wordt geleverd aan Shell Chemie Moerdijk. De wordt via dit proces ongeveer 144 miljoen kubieke meter aardgas bespaard, wat gelijk is aan een reductie van CO2 van ruim 256 duizend ton.

Daarnaast is de AVI Moerdijk op dit moment de enige die gips als herbruikbaar restproduct produceert. Voor de reiniging van het afvalwater dat ontstaat uit het wassen van de rookgassen is een installatie ontwikkeld die naast het verwijderen van verontreinigingen ook gips kan winnen uit het afvalwater.

AVI Moerdijk krijgt jaarlijks 600.000 ton afval voor de verbranding in drie ovens. Minder dan 1 procent daarvan zal in de vorm van chemisch afval worden gestort.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV