Bouwstoffenbesluit uitgesteld tot 1999

De inwerkingtreding van het Bouwstoffenbesluit is met een jaar uitgesteld en zal pas 1 januari 1999 volledig in werking treden.

Bericht:

Rubriek:

1 december 1997

Wet- & regelgeving

Dit heeft Minister de Boer (VROM) in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld. Reden is dat er nog een onderzoek loopt naar de effecten van het Bouwstoffenbesluit, waarvan de Tweede Kamer eerst op de hoogte moet worden gebracht. Daarnaast bleken toch verschillende belanghebbenden meer tijd nodig te hebben voor de invoering van het besluit. Lagere overheden moeten namelijk taken verschuiven van provincies naar gemeenten. Ook moet meer tijd genomen worden voor de voorlichting en het ontwikkelen van handhavingsinstrumenten. Met het uitstel wordt het bedrijfsleven de gelegenheid gegeven de opgelopen achterstand bij de certificatie van bouwstoffen in te lopen, aldus VROM.

De eerste fase van het bouwstoffenbesluit is in 1996 in werking getreden. De tweede fase zou volgens plan op 1 januari 1998 van kracht worden. Dit deel gaat met name over voorschriften voor uitlogen en over voorschriften voor het gebruik van sommige materialen. Dit nu pas op 1 januari 1999 volledig in werking treden. Het IPO- interimbesluit "Werken met secundaire grondstoffen" blijft tot die datum geldig. De uitvoeringsregelingen van het Bouwstoffenbesluit, die ook van belang is voor een goede voorbereiding op de inwerkingtreding, zal in januari 1998 in de Staatscourant worden gepubliceerd. Het gaat om een nieuwe integrale versie van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit die de eerder in 1995 gepubliceerde versie vervangt.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV