Gemeenten worstelen met duurzaamheid

Veel gemeenten zien duurzaamheid vooral als een milieukwestie. Ze ontplooien wel de nodige activiteiten, maar verbinden die niet aan het actieplan Lokale Agenda 21.

Bericht:

Rubriek:

2 december 1997

Preventie

Dit blijkt uit het rapport 'Lokale Agenda 21. Beleid en indicatoren van duurzaamheid' van de Wetenschapswinkel voor Economie van de Rijksuniversiteit Groningen. Op de milieuconferentie van Rio de Janeiro in 1992 werden gemeenten opgeroepen een eigen actieplan op te stellen voor een duurzame toekomst: Lokale Agenda 21. De uitvoering hiervan is in Nederland ondergebracht bij het gemeentelijk milieubeleid.

Niet alleen een milieukwestie

Veel gemeenten blijken het alleen als milieukwestie te zien. Bij duurzaamheid gaat het echter om een geïntegreerde aanpak van sociale, economische en ecologische vraagstukken. Door de vrijwillige basis werkt slechts een kwart van de Nederlandse Gemeenten met Lokale Agenda 21. Het rapport signaleert een tweeslachtigheid: enerzijds behoren juist rijke landen voortrekkers te zijn van duurzame ontwikkeling, anderzijds wordt Lokale Agenda 21 in Nederland vrijwillig en dus beperkt uitgevoerd.

EcoTeam Programma verder ontwikkelen

Het rapport constateert dat gemeenten wel verschillende activiteiten ontplooien, maar dit niet verbinden met Lokale Agenda 21. Het EcoTeam Programma doet dat wel. Binnen dit programma proberen door de gemeenten geselecteerde groepen huishoudens hun consumptiegedrag duurzaam te maken. Lokaal en moniaal worden de resultaten hiervan teruggekoppeld. Het rapport pleit voor een verdere invoering hiervan.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV