Centrum voor Immobilisatie in voorbereiding

De markt voor toepassing van immobilisatie blijkt nog onderontwikkeld. Een gezamenlijke inspanning is nodig om belemmeringen uit de weg te nemen. Er is een Centrum voor Immobilisatie in voorbereiding.

Bericht:

Rubriek:

12 december 1997

Verwijdering

Dit Centrum wil aanspreek- en informatiepunt zijn voor alle partijen die met immobilisatie te maken krijgen. Verder moet het centrum stimulerend werken voor verdere techniekontwikkeling. Dit zal zij onder andere gaan doen in de vorm van demonstratieprojecten. Er is een gratis vouwblad over het Centrum beschikbaar bij CUR (telefoon -182-540601).

Tevens zijn drie vouwbladen verschenen over immobilisatietechnieken, beoordeling van immobilisatie en kwaliteitsverklaringen.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV