Bentonietmatten goed alternatief voor zandbentoniet

Stortplaatsen moeten een goede onder- en bovenafdichtingen hebben volgens de IBC-criteria (Isoleren, Beheersen, Controleren). In de uitvoeringsregeling Stortbesluit wordt uitgegaan van een kunststoffolie in combinatie met een laag klei of zandbentoniet. Het gebruik van bentonietmatten is alleen toegestaan als is aangetoond dat de constructie gelijkwaardig is.

Bericht:

Rubriek:

12 december 1997

Verwijdering

CUR heeft hiervoor een aantal eigenschappen van bentonietmatten onderzocht. In de eerste plaats natuurlijk de waterdoorlatendheid, inclusief die van de overlap tussen twee matten en die bij ongelijkmatige zetting. Ook de uitwisseling met aanliggende folie, taludstabiliteit, verwerkbaarheid en kwaliteitszorg zijn onderzocht. De conclusies uit het onderzoek zijn dat bentonietmatten, toegepast in een combinatie(boven-)afdichting ten minste gelijkwaardig zijn aan zandbentoniet voor wat betreft de eigenschappen taludstabiliteit, duurzaamheid en procesmatige verwerkbaarheid. De gelijkwaardigheid voor wat betreft de waterdoorlatendheid is per mat verschillend. Algemeen geldt dat op locaties waar aanzienlijke zettingen te verwachten zijn, bentonietmatten een betrouwbaar alternatief zijn voor zandbentoniet.

Het onderzoek is beschreven in een CUR-rapport. Meer informatie bij CUR, telefoon 0182-540601.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV