Wordt GFT wel hergebruikt?

Slechts 46 procent van de Nederlandse burger heeft er vertrouwen in dat GFT-afval hergebruikt wordt. Dit is een van de uitkomsten van een enquête die Milieuadviesbureau CREM hield onder 225 personen. In de CREM Nieuwsbrief staan de resultaten van deze telefonische enquete die in vijf verschillende gebieden is gehouden.

Bericht:

Rubriek:

22 december 1997

Inzameling

Naast GFT-afval werd ook het vertrouwen gepolst in het hergebruik van andere componenten. Van glas vertrouwd 73% dat dit daadwerkelijk hergebruikt wordt. Voor oud Papier is dat 75 % en KCA 71 %. Het vertrouwen blijkt samen te hangen met het gebruikte inzamelmodel, dat wil zeggen een combinatie van inzamelmiddel, inzamelwagen en scheidingsregels. Zo is de gemeente waar het GFT-afval samen met het restafval in een duobak wordt ingezameld, het vertrouwen in daadwerkelijk hergebruik slecht 41%. Dit komt onder ander doordat beide fractie in één inzamelauto terecht komen. Naast het inzamelmodel spelen ook voorlichting en kennis een rol in het vertrouwen.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV