Afsluiting NOH-programma

Het Nationaal Onderzoekprogramma Hergebruik van afvalstoffen (NOH) is afgesloten. De afgelopen veertien jaar heeft het programma duidelijk gemaakt dat preventie en hergebruik zorgen voor een grote milieuwinst en een aanzienlijke energiebesparing. Inmiddels zijn veel onderwerpen waaraan het NOH heeft gewerkt, opgepakt door andere. Een aantal NOH-activiteiten vindt een vervolg.

Bericht:

Rubriek:

22 december 1997

Hergebruik

Het programma heeft er toe bijgedragen dat energiewinning een vanzelfsprekend onderdeel is geworden bij grootschalige afvalverbranding. Eind jaren tachtig was hiervoor weinig belangstelling onder de AVI's, niet in de laatste plaats door de lage vergoeding die de AVI's ontving en voor de opgewekte elektriciteit. Gezamenlijk hebben de AVI's een vuist gemaakt in de richting van de energieproducenten en een hogere vergoeding geëist. In een later stadium heeft het NOH-programma gewerkt aan technologieontwikkeling en de mogelijkheden om het energetisch rendement te verhogen.

Een andere ontwikkeling die door het NOH in gang is gezet, is de gescheiden inzameling en verwerking van GFT-afval. De NOH schrijft ook een bijdrage bij de invoering van gedifferentieerde tarieven op haar conto.

Het NOH heeft sinds 1984 projecten geïnitieerd en ondersteund. Als afsluiting van het NOH is een bundel uitgegeven. Hierin zijn de ontwikkelingen geschetst waaraan het programma een bijdrage heeft geleverd. De bundel is te bestellen bij Novem, via MHP Management & Secretary Services, Postbus 127, 3950 AC Maarn, telefoon 0343-441585.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV