Convenant Verpakkingen II

Het Convenant Verpakkingen II is het eerste convenant dat door vrijwel het gehele bedrijfsleven is ondertekend. Er zijn ongeveer 350.000 bedrijven aangesloten bij het convenant. Dit aantal correspondeert met naar schatting 80 procent van het totale verpakkingsvolume. Hoewel dit een fors deel is, streven de partijen in het convenant naar een dekkingspercentage van tenminste 90 procent van alle verpakkingen en verpakkingsmaterialen die op de Nederlandse markt terecht komen.

Bericht:

Rubriek:

15 januari 1998

Wet- & regelgeving

Het convenant heeft als doel de milieudruk van afgedankte verpakkingen te beperken. In 2001 mag ten hoogste 940 kiloton verpakkingsafval van papier, karton, glas, kunststof en metaal gestort of verbrand worden. In 1995 was dit nog 1.314 kiloton. Dit doel zal bereikt worden door tenminste 10 procent preventie en door een forse toename, tot tenminste 65 procent, van het hergebruik.

De preventiedoelstelling bepaalt dat de hoeveelheid nieuw op de markt te brengen verpakkingsmateriaal tenminste 10 procent minder moet zijn ten opzichte van 1986. Deze hoeveel heid mag worden gecorrigeerd met de hoeveelheid die een gevolg is van de economische groei en met de toepassingen van secundaire grondstoffen als dit leidt tot zwaardere verpak kingen. De invulling van het preventiedoel verloopt via het ALARA-principe (as low as reasonable achievable), door zo weinig mogelijk en door minder milieubelastend verpakkings materiaal in te zetten.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) neemt op zich om te bevorderen dat gemeenten in 2001 tenminste 85 procent van het oud papier en karton gescheiden inzamelen, terwijl de papierverwerkende industrie zich verplicht om 85 procent van de totale gewichtshoeveelheid te hergebruiken. De VNG verplicht zich om te bevorderen dat 90 procent van het huis houdelijk glas in 2001 wordt ingezameld. Het gevolg van dit convenant is dat er een afname garantie voor gemeente komt voor ingezameld oud papier, karton en glas.

Meer informatie: Ministerie VROM, 070-3393970

 


© Uitgeverij Noordhoek BV