Campagne lokale milieuacties vernieuwd

De campagne Lokale MilieuActies van het ministeries van VROM wordt voortgezet. De afgelopen twee jaar waarin het project als proef draaide bleek dermate succesvol dat tot een vervolg is besloten. De actie ondersteunt lokale overheden en organisaties bij milieuacties en evenementen.

Bericht:

Rubriek:

25 januari 1998

Preventie

Lokale MilieuActies is in 1995 gestart als aanvulling op de campagne 'Een beter milieu begint bij jezelf'. Lokale overheden, milieu- en maatschappelijke organisaties namen destijds de handschoen op en wilden zelf een bijdrage leveren aan de verbetering van het milieu. Het ministerie van VROM kreeg veel aanvragen voor milieuactiemateriaal, zoals vlaggen, folders, ballonnen en standaankleding. Met een beperkt aantal organisaties is de opzet en werking van de campagne getest. Die proeffase is nu afgelopen en vanaf januari zal deze een groots vervolg krijgen.

Het voornaamste doel van de campagne is faciliteren: handvatten aan lokale organisaties bieden om het milieu als thema onder de aandacht te brengen. De twee belangrijkste elementen in de campagne vormen het Handboek Lokale MilieuActies en het Servicebureau. Het vernieuwde handboek bevat informatie over actiemateriaal en evenementen. Vrijwel alles wat er in Nederland op milieugebied te koop is staat er in. Het gratis handboek biedt zowel inzicht in het materiaal van de overheid als dat van andere milieuorganisaties. Voorbeelden worden gegeven van succesvolle evenementen. Bovendien zijn veel adressen opgenomen van milieuorganisaties, zodat makkelijk de weg kan worden gevonden in de wereld van natuur en milieu. In januari ontvingen ongeveer 8000 organisaties het vernieuwde handboek, waaronder alle gemeenten. Later zullen nog eens 12.000 organisaties worden aangeschreven om het handboek gratis aan te vragen. Het handboek zal twee maal per jaar verschijnen, waardoor een nauwe aansluiting mogelijk is bij actuele onderwerpen.

Alle producten en acts die in het handboek staan, kunnen bij het Servicebureau Lokale MilieuActies worden besteld. Het bureau verstrekt ook adviezen aan organisatoren en verzorgt de bestelling en levering van goederen en diensten. De diensten van het servicebureau zijn gratis.

Voor meer informatie en het aanvragen van het gratis handboek: Servicebureau Lokale MilieuActies, telefoon 020-6971080 (Carien Vleeskruijer)

 


© Uitgeverij Noordhoek BV