Transporteurs beboet:

België past ADR afwijkend toe

Verladers en vervoerders van gevaarlijke afval van en naar België moeten ermee rekening houden dat België afwijkende bepalingen gebruikt voor de ADR-afzendersverklaring.

Bericht:

Rubriek:

26 januari 1998

Transport & logistiek

Het ADR is een Europese overeenkomst waarin het wegvervoer van gevaarlijke stoffen wordt geregeld. Volgens dit ADR is het verplicht om de voorgeschreven ADR afzendersverklaring te vermelden op het vervoersdocument of op een apart document. Als echter in België de verklaring op een apart document is bijgevoegd, moet hierop de handtekening of de stempel van de verzender zijn vermeld. Volgens Verladersorganisatie EVO kan het ontbreken van de ondertekening een boete opleveren van BEF 20.000, ongeveer 1.100 gulden.

In strijd met EU

De EVO vindt dat deze verplichte aanvullingen gegevens niet in het ADR zijn voorgeschreven en daardoor in strijd zijn met de bepaling van de EU-kaderrichtlijn. In deze richtlijn is bepaald dat in de EU-lidstaten voor zowel nationaal als communautair vervoer uitsluitend ADR-bepalingen kunnen gelden, tenzij afwijkingen bij de EU zijn aangemeld en door de EU zijn toegestaan. Inmiddels heeft de EVO het ministerie van Verkeer en Waterstaat gevraagd bij de Belgische overheid aan te dringen op intrekking van de afwijkende ADR-voorschriften. In ieder geval moet de aanvullende Belgische eis om een aparte verklaring te ondertekenen niet gelden voor Nederlandse verladers en vervoerders, vindt de EVO.

Naar aanleiding van Kamervragen heeft Minister Jorritsma op 26 januari van haar Belgische collega de ervaringen van de EVO bevestigd gekregen. Ook zij is van mening dat het door België gehanteerde handhavingsbeleid is niet in overeenstemming met het ADR. Op ambtelijk niveau wordt nu getracht de onjuiste interpretatie van België, eventueel met de andere ADR-landen te corrigeren.

Zie ook bericht: EVO stelt premiejagen van Belgische politie aan de kaak (30 jan. 98)

Voor meer informatie:

EVO, telefoon 079-346 73 46
e-mail: EVO@evo.nl

 

 


© Uitgeverij Noordhoek BV