Nieuwbouw verdubbelt productie Recyfeed

Recyfeed verwerkt verpakte en onverpakte etenswaren die niet meer geschikt zijn voor consumptie tot vloeibaar veevoer. Met de nieuwe productielocatie in Vlissingen moet de productie binnen twee jaar van 75.000 ton worden uitgebreid tot 150.00 ton per jaar.

Bericht:

Rubriek:

29 januari 1998

Nuttige toepassing

Recyfeed verwerkt organische reststromen tot vloeibaar veevoer dat voornamelijk in de regio wordt afgezet onder varkenshouderijen. Brood, kaas, groenten, fruit en zuivel wordt eerst ontdaan van de verpakking. De verpakkingen worden gesorteerd naar materiaal en vervolgens aangeboden aan een verwerker voor recycling. De levensmiddelen worden vermengd en fijngemalen tot een vloeibare massa. Afhankelijk van de uitgangsmaterialen ontstaan verschillende producten met verschillende voedingswaardespecificaties die als veevoer worden afgezet.

Op dit moment is Recyfeed het eerste bedrijf dat grootschalig een breed spectrum van deze reststromen verwerkt. Onderscheiden worden dun vloeibare producten (in blik, Pet of wegwerpglas, zoals frisdrank en bier), zuivelproducten in zachte verpakking, alle vloeibare producten in Tetraverpakking en droog verpakte producten in zakken of dozen. Deze producten zijn vooral afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie, waar ze als productie-afval vrijkomen. Daarnaast is een zeer grote stroom van organisch materiaal afkomstig van supermarkten. Het betreft dan de onverkochte food-producten exclusief de vleesproducten. De Belgische supermarktketen GB met 141 verkooppunten is met 60.000 ton afval een van de leveranciers aan Recyfeed.

Grootschalig

Het idee om grootschalig supermarktafval te gaan verwerken ontstond in 1995 bij MKB, een handelsbedrijf in veevoer. Samen met een locale varkenshouder werd een pilot-plant opgezet om deze reststormen te verwerken. Veel boeren gaan, naast het droge krachtvoer, het vee bijvoeren met natte bijproducten. Voor de verschillende reststromen werden unieke machines ontwikkeld. De verpakte levensmiddelen moeten immers van hun verpakking worden ontdaan. Voor iedere soort verpakking moest daarom een machine worden ontwikkeld, die het verpakkingsproces als het ware omdraait. Als de nieuwe fabriek volledig gereed is zullen 9 verschillende lijnen in bedrijf zijn. De ontwikkeling vergde grote investeringen en ook grootschalige aanvoer is noodzakelijk om uiteindelijk de productie rendabel te maken. Vandaar dat aansluiting werd gezocht met een afvalinzamelaar die enerzijds een toename van de reststromen kan verhogen en anderzijds als financier zou kunnen optreden. In Watco werd deze combinatie gevonden, en deze neemt nu voor 60% in Recyfeed deel.

Garanties

Voor de voedingsmiddelenindustrie en de supermarkten is het essentieel dat de aangeleverde producten ook tot veevoer worden verwerkt, en niet via een ander kanaal weer op de markt komen. Vandaar dat Recyfeed ISO gecertificeerd is. Alle partijen worden bij binnenkomst gecontroleerd en geteld door een onafhankelijke controleur. Deze controleert of de totale partij ook is vernietigd. De regels worden door Recyfeed zeer streng gehandhaafd. Het personeel is op straffe van ontslag zelfs niet toegestaan iets van de producten te eten.

Logistiek

De aanvoer van de producten kan op verschillende manieren plaatsvinden. Uniforme bulkpartijen kunnen in de oorspronkelijke transportverpakking worden aangeleverd. Voor partijen met verschillende samenstelling zoals vaak afkomstig uit supermarkten heeft Recyfeed een palletbox ontwikkeld. Met deze boxen kan een logistiek wisselsysteem worden opgezet. Bij de leverancier wordt het gewenste aantal boxen geplaatst, die op afroep worden gewisseld met lege, gereinigde boxen. De palletboxen voldoen aan de HACCP-norm, zijn vloeistofdicht en afsluitbaar en passen binnen bestaande logistieke systemen.

Nieuwbouw

De bouw begon op 19 maart 1996, twee dagen na de verlening van de milieuvergunning. Recyfeed koos voor Aannemersbedrijf Krieckaert en voor het bouwsysteem van Astron. Voor dit bouwsysteem werd gekozen omdat flexibiliteit noodzakelijk was. Bij de aanvang van de bouw waren nog tal van factoren onbekend. Vooral de wijze waarop de goederen zouden worden aangeleverd was niet duidelijk. Daarom werd gekozen om als het ware een 'grote doos' neer te zetten, die flexibel aangepast kan worden aan de veranderende wensen. Gedurende bouw vonden deze aanpassingen dan ook voortdurend plaats. Zelfs nu de bouw bijna voltooid is, staan al weer wijzigingen op het programma. Uiteindelijk heeft het gebouw een spanwijdte van 68 meter met een hoogte van ongeveer 10 meter en een lengte van 66 meter. In de hal vindt de productie plaats en deze is kolomvrij, waardoor verschuivingen in productielijnen in de toekomst zeer goed mogelijk zijn. De hal staat in verbinding met het kantoorgedeelte van drie verdiepingen.

Meer informatie:

Recyfeed (telefoon 0113-672700) e-mail: info@Recyfeed.nl

Astron Bouwsystemen (telefoon 020-4066000)

Krieckaert, België (telefoon03/7781573)

 


© Uitgeverij Noordhoek BV