EVO stelt premiejagen van Belgische politie aan de kaak

De verladersorganisatie EVO heeft diep geschokt gereageerd op de individuele premies die Belgische douaniers krijgen als ze buitenlandse vrachtwagenchauffeurs betrappen op verkeerde documenten.

Bericht:

Rubriek:

30 januari 1998

Transport & logistiek

De Belgische douaniers krijgen een premie voor het bestraffen van chauffeurs die rijden met verkeerde douanepapieren of zonder een geldig Eurovignet.  Deze praktijk kwam aan het licht in het Belgische parlement bij de beantwoording van vragen. Voor Radio 1 zei woordvoerder Andela van de EVO dat een dergelijk bonussysteem premiejagen in de hand werkt. De EVO zegt nu te begrijpen waarom de laatste tijd zo fel wordt gecontroleerd door de Belgische douane.

Zie ook bericht: Transporteurs beboet: België past ADR afwijkend toe (26 januari 98).

 


© Uitgeverij Noordhoek BV