Nieuwe ronde subsidies voor verwerking afvalstromen

Het NOVEM programma Technologie 2000 (T-2000) stelt in 1998 f. 1,2 miljoen subsidie beschikbaar voor projecten die gericht zijn op milieuvriendelijke verwerking van afvalstromen. De sluitingsdatum is 29 mei voor het indienen van voorstellen. 

Bericht:

Rubriek:

6 februari 1998

Verwijdering

T-2000 heeft als doel om verwijderingstechnologieën te verbeteren en te ontwikkelen die bijdragen aan een vermindering van de milieubelasting door afvalstoffen. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VROM in het kader van de Stimulering Milieugerichte Technologie (SMT). T-2000 bestaat uit vier deelprogramma's, waarvan voor drie deelprogramma's in 1998 tenders worden uitgeschreven. Voor het vierde deelprogramma (natte-deeltjesscheiding) wordt geen tender uitgeschreven.

De drie deelprogramma's zijn:

  • Het onderdeel Hydro- en pyrometallurgie dat zich richt op de verwerking van metaalhoudend gevaarlijk afval. Met name gericht op de hydrometallurgische verwerking van leerafval en DTO-reststoffen en op biotechnologische verwerking van afvalstromen.
  • Het onderdeel Immobilisatie dat zich richt op koude immobilisatie van AVI-vliegassen en thermische immobilisatie van een aantal specifieke afvalstoffen.
  • Het onderdeel Droge-deeltjesscheiding dat zich richt op de afscheiding van droge componenten uit afvalstromen met behulp van sensorgestuurde technieken.

Voor deze drie onderdelen wordt in totaal 1,2 miljoen gulden beschikbaar gesteld in een tenderprocedure. De uiterste aanleverdata voor de voorstellen zijn:

Eerste ronde (voorstel op hoofdlijnen): vrijdag 6 maart om 12:00 uur

Tweede ronde (uitgewerkt voorstel): vrijdag 29 mei om 12:00 uur

Een brochure over het programma T-2000 is aan te vragen per fax (030-2316491) bij de Novem, sector milieu, Postbus 8242, 3503 RE Utrecht. Telefoon 030-2393773.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV