Groei en concurrentie zal toenemen voor markt van gevaarlijk afval

De huidige Europese markt voor gevaarlijk afval bedraagt 7,2 miljard dollar en zal doorgroeien tot 2001 tot een waarde van 7,6 miljard dollar. Nieuwe wetgeving en hogere prijzen zijn hiervan de oorzaak. Prijs blijft de belangrijkste factor voor concurrentie, maar service zal aan belangrijkheid toenemen.

Artikel:

Rubriek:

Inhoud:

25 februari 1998

Marktinformatie

Regionale spreiding

Concurrentie

Dit is de conclusie van een onderzoek van het marketing en consultancy bureau Frost & Sullivan. Volgens het rapport zal de groei voornamelijk voortkomen uit nieuwe milieuwetgeving die weer tot hogere gemiddelde prijzen zullen leiden. Ook de afname van de stortmogelijkheden en de vergroting van het volume aan gevaarlijk dragen hiertoe bij. Hoewel de volumestijging door preventiemaatregelen onder druk staat, wordt toch een stijging verwacht doordat de normen die bepalen of een afvalstof gevaarlijk is steeds strenger worden gesteld. Als laatste oorzaak wordt genoemd de Europese doelstellingen om meer energie uit afval te verwekken.

De belangrijkste groei wordt verwacht in de markt voor de afvalbehandeling. Dit wordt vooral veroorzaakt door een vergroot aanbod van gevaarlijk afval dat een voorbehandeling moet ondergaan en de verwachtte prijsverhoging door de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Deze groei zal vooral ten koste gaan van de markt voor inrichting en beheer van stortplaatsen en die van de inzameldiensten, omdat de hoeveelheid gevaarlijk afval op termijn zal afnemen door de Europees gestelde doelen. Alhoewel verwacht wordt dat de afvalinzameling geleidelijk zal gaan afnemen aan belangrijkheid, wordt toch voorspeld dat deze ongeveer 1/3 deel van de opbrengsten bepalen in 2004.

Regionale spreiding

Duitsland wordt in het rapport aangegeven als de grootste geografische markt wat betreft opbrengsten. In 1997 domineerde Duitsland de markt en nam ongeveer 2/5 voor haar rekening. Italië volgde als goede tweede, op de voet gevolgd door de Beneluxlanden. De verwachting is echter dat de opbrengsten geleidelijk eerlijker over geheel Europa verdeeld gaan worden.

Volgens onderzoekster Louise Pitts zullen de prijzen voor diensten en producten voor de verwijdering van gevaarlijk afval de komende jaren gaan stijgen. In de afvalinzamelmarkt zullen prijzenstijgingen vooral worden bepaald door de investeringen in nieuw materieel, zoals inzamelsystemen. Prijsverhogingen voor thermische verwerking en andere verwijderingsvormen van afval zal vooral voortkomen uit het van kracht worden van strengere voorschriften, zo is haar verwachting.

Concurrentie

Prijs is en blijft volgens Frost & Sullivan de belangrijkste factor voor concurrentie. In toenemende mate zal service, het dienstenpakket, het geografisch gebied waarin de diensten worden aangeboden en efficiëntie de concurrentiepositie gaan bepalen. Op dit moment wordt de markt voor gevaarlijk afval vooral gekarakteriseerd door bedrijven met een regionale scope, met slechts een klein deel van de bedrijven die ook nationaal of zelfs internationaal opereren. Het rapport concludeert dan ook dat de integratie van de diensverlening de belangrijkste factor zal worden voor concurrentievoordeel op de markt van gevaarlijk afval. In de komende jaren zullen naar verwachting veel van de kleine, gespecialiseerde bedrijven worden overgenomen door grotere. Ook kunnen ze uit lijfsbehoud worden gedwongen zelf hun activiteiten te vergroten.

In het rapport worden verschillende strategieën behandeld die bedrijven voor de expansie hebben uitgevoerd. De belangrijkste strategie blijkt het verkrijgen van 'totaal oplossingen' voor het beheer van gevaarlijk afval. Verder is vergroting van het servicegebied een doel om de vermindering in de toekomstige afvalstroom op te vangen. Derde is het verkrijgen van aanvullende diensten zoals recycling en energieopwekking.

Het rapport kan worden besteld bij Frost & Sullivan, telefoon ++ 44 (171) 915.78.24, telefax ++ 44 (171) 730 .33.43 of via de website www.frost.com onder vermelding van het rapportnummer: 3516-15, Pub.3/98. Het rapport is echter niet goedkoop: US$ 3950.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV