Opslag gevaarlijke stoffen in Rotterdam verbeterd 

De opslag van gevaarlijke stoffen bij transport-, expeditiebedrijven en stuwadoors in Rotterdam is in 1997 aanmerkelijk verbeterd. Dit blijkt uit de resultaten van de ruim 400 controles die de DCMR Milieudienst Rijnmond heeft uitgevoerd.

Bericht:

Rubriek:

28 februari 1998

Handhaving

In totaal werden in Rotterdam 120 bedrijven gemiddeld vier keer per jaar gecontroleerd op het naleven van de vergunningvoorschriften. Het aandeel bedrijven met een goede of bijna goede opslagsituatie steeg van 20 procent in 1996 tot ruim 60 procent in 1997. Verbeterd waren vooral de aanwezige voorzieningen en de wijze van opslag. Het aantal bedrijven dat meer soorten gevaarlijke stoffen of grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen in opslag had dan was toegestaan daalde sterk. Alleen in het eerste kwartaal werd bij een bedrijf nog een slechte opslagsituatie ontdekt.

Een klein deel van de bedrijven heeft zelf het initiatief genomen om de verbeterde opslagsituatie te realiseren. De DCMR moest behoorlijk wat handhavingsacties ondernemen voor de overige bedrijven. 140 maal werd een bedrijf aangeschreven voor een overtreding, 15 dwangsommen werden opgelegd en 21 processen verbaal zijn aangezegd.

Volgens wethouder Van Der Tak van Rotterdam begint het handhavingsbeleid nu zijn vruchten af te werpen, maar zal ook in 1998 nog intensief moeten worden gecontroleerd om de bedrijven ook zelf hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV