Rotterdam kiest voor ondergronds na proef in Spangen

Na een experiment van ongeveer een jaar in de wijk Spangen, heeft de Roteb voorlopig een aantal ondergrondse en bovengrondse containersystemen uitgekozen die in de rest van Rotterdam zullen worden geplaatst. Bewoners van de wijk Spangen waren het meest tevreden over de ondergrondse systemen.

Bericht:

Rubriek:

2 maart 1998

Inzameling

Vanaf februari 1997 experimenteert de Roteb in Spangen met verschillende typen bovengrondse en ondergrondse afvalcontainers. Het doel van het experiment was om uit te vinden welke typen containers het beste kunnen worden ingezet in Rotterdam. Rotterdam wil in het kader van het project Afvalmanagement Rotterdam 1996-2005 tot een nieuwe inzamelstructuur van huishoudelijk afval komen. De containers worden, naast gebruiksgemak, ingezet om het scheiden van afval te stimuleren om zo meer hergebruik te realiseren. Nu wordt in Spangen nog veel via de vuilniszak ingezameld; een structuur waaraan onder andere door de nieuwe Arbo-wet een einde zal moeten komen.

De containers werden beoordeeld op logistiek, veiligheid, aanschaf- en plaatsingskosten, materiaaltechnische aspecten en de visuele belasting van de buitenruimte. Ondergrondse containers worden door bewoners van de wijk Spangen in Rotterdam het hoogste gewaardeerd met een schoolcijfer 8. Van de ondervraagden vindt 80 procent dat de buitenruimte schoner blijft. Ook veiligheid en ergonomie scoorden hoog. Door de komst van de containers hebben bewoners aangegeven bereid te zijn hun afval gescheiden in te leveren. In het project wordt niet alleen glas, papier en textiel ondergronds ingezameld, maar ook het huisvuil. Rotterdam is daarmee nu de eerste grote gemeente die op grote schaal ook het huisvuil ondergronds gaat inzamelen.

Op basis van de proef in Spangen zijn drie typen ondergrondse en twee typen bovengrondse containers geselecteerd: de Bammens Atlantis, Metro en de Sulo Iceberg en de bovengrondse Bammens Collector en Villiger City Line. Deze containers komen nu in aanmerking om elders in de stad te worden geplaatst. Via een nu al vastgelegd projectplan, worden de verschillende wijken van Rotterdam in de gelegenheid gesteld een van de systemen te kiezen. Deze wordt dan in de betreffende wijk geplaatst.

In Spangen werden verschillende containersystemen beproefd. Een van de voorwaarden om aan de proef mee te doen was dat de container via het Kingshofer systeem geleegd konden worden. De systemen die nu zijn uitgekozen zijn beoordeeld op een groot aantal criteria. Van doorslaggevend belang was of het systeem in de praktijk betrouwbaar was en of de leveranciers betrouwbaar was. Dat betekende dat de containersystemen die nog in een ontwikkelingstraject zitten nog niet zijn geselecteerd. De proef in Spangen wordt echter voortgezet. De containersystemen die nu nog in het ontwikkelingstraject zitten kunnen in een later stadium alsnog worden geselecteerd als zij aan de criteria voldoen. Dan worden ze alsnog aan de keuzemogelijkheden voor de wijken toegevoegd.

Het rapport 'Evaluatie Containerproef Spangen' kan worden besteld door f. 35,- over te maken op gironummer 130731 t.n.v. Roteb Milieu Rotterdam o.v.v. rapport Spangen en de naam en het adres waar het rapport naar toe moet worden gestuurd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Roteb, projectgroep Afvalmanagement, tel 010-245.84.987

 


© Uitgeverij Noordhoek BV