Checklisten voor algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Uitgever Koninklijke Vermande heeft een losbladige uitgave op de markt gebracht waarmee inrichtingen kunnen nagaan of en in hoeverre de voorschriften worden nageleefd. Tot 31 maart is er bij voorintekening korting op deze uitgave.

Bericht:

Rubriek:

4 maart 1998

Publicaties

Voor steeds meer inrichtingen met beperkte milieurisico's worden voorschriften en regels geformuleerd. De inrichting die aan deze voorschriften voldoet, is verplicht een melding te doen bij de gemeente en is ontheven van de milieuvergunningplicht. Volgens Vermande zijn deze besluiten (Algemene Maatregelen van Bestuur) zeer complex en ontoegankelijk. Daarom deze checklisten. Per inrichting wordt de noodzakelijke informatie aangereikt over het van toepassing zijn van het besluit, de verplichting tot melding, de voorschriften waaraan voldoen dient te worden en de andere eisen die de gemeente zou kunnen stellen.

De complete serie bestaande uit 14 checklisten in katernformaat in twee opbergbanden kost f. 275,-. Meer informatie: Koninklijke Vermande, telefoon 0320 - 237 777

 


© Uitgeverij Noordhoek BV