Nationale afvaldag moet imago afvalbranche verbeteren

Een opendag waar op minimaal 50 plekken in het land open manifestaties zullen plaatsvinden, moet misverstanden bij publiek en bestuurders wegnemen. Afgelopen vrijdag zijn verschillende coördinatoren aangesteld die de evenementen regionaal moeten gaan trekken

Bericht:

Rubriek:

17 maart 1998

Communicatie

Op 26 september zal voor het eerst een 'Nationale afvaldag' worden georganiseerd. De opendag moet een vergelijkbare status krijgen als de al bekendere 'Nationale monumentendag' en 'Dag van de techniek'. Een publieksevenement waarmee het imago van de afvalbranche wordt opgekrikt. Het evenement zal de bestaande opendagen die door de lokale reinigingsdiensten worden georganiseerd moeten gaan vervangen. Het doel is om 50 tot 70 evenementen te organiseren die over het land verspreid zullen zijn. De grote verwerkingsbedrijven , zoals de AVI's en de VAM, zullen dan hun deuren openen. Maat ook gedacht wordt aan kleinere of gespecialiseerde bedrijven, zoals Van Vliet en Ecotechniek.

'Een dag achter je afval aan, doet je versteld staan'. Dat is het thema van de dag. Het geeft precies weer wat ook beoogd wordt. Namelijk het publiek, maar ook betrokken bestuurders en beslissers als afgeleide doelgroep, de gehele keten te laten zien. Beginnend bij de inzameling en eindigend bij de verwerking moet men de andere kant van afval zien. Bijvoorbeeld met eigen ogen zien dat GFT en restafval wel gescheiden wordt verwerkt. En ook zien en ervaren dat afval niet een eindstadium is, maar dat met wat inspanning (en technologie) er nog heel wat moois van kan komen.

Bewustwording staat dus centraal op de agenda. Niet alleen van het publiek. Door de bestuurders en beslissers bij bijvoorbeeld overheden een dag stage te laten lopen, wil men bij hen ook het imago veranderen. Hij of zij moet dan zijn eigen afval volgen, de gehele keten langs.

Initiatiefnemer is de VVAV en verschillende andere organisaties zoals VROM, VNG, NVRD en Vereniging Afvalbeheer hebben direct of indirect hun medewerking toegezegd. Afgelopen vrijdag (13 maart) is besloten dat het initiatief doorgang moet vinden. De regio-coördinatoren (zoals de VAM) hebben het nu op zich genomen om regionaal het verder van de grond te trekken.

De algehele communicatie wordt begeleid door Bikker Communicatie, telefoon (070) 313.13.13

 


© Uitgeverij Noordhoek BV