Minister ziet niets in scansysteem GFT

Minister de Boer betwijfelt of de Müllsheriff in de praktijk effectief zal zijn. Dit scansysteem voor GFT geeft wellicht een hoger percentage hergebruik leidt en een rechtvaardiger kostendoorberekening, maar weegt waarschijnlijk niet op tegen de kosten van invoering, zo schrijft zij de Tweede Kamer.

Bericht:

Rubriek:

1 april 1998

Inzameling

De Müllsheriff is een scansysteem, waarmee de inhoud van de GFT-bak kan worden gecontroleerd door de inzameldienst en zo de verontreinigingsgraad van het GFT-afval kan verminderen. Bij vormen van tariefsdifferentiatie waarbij burgers meer moeten betalen voor de afvoer van het restafval dan voor het GFT-afval, is er immers een financiële prikkel om restafval als GFT-afval aan te bieden. In dergelijke situaties zou een detectiesysteem als de Müllsheriff een technische mogelijkheid kunnen zijn om te signaleren wanneer het GFT-afval met restafval is verontreinigd, zodat de betrokken aanbieder daar op kan worden aangesproken. In verschillende gemeenten wordt nu -steekproefsgewijs- visueel gecontroleerd of het GFT-afval van individuele burgers met restafval is verontreinigd en worden "overtreders" door middel van gele en rode kaarten aangespoord zich aan de scheidingsregels te houden.

De invoering van de Müllsheriff zou kunnen stimuleren dat minder restafval in het GFT terecht komt, maar of dit tot een besparing van kosten zal leiden is voor de Minister een vraag. Het komt volgens haar in de praktijk niet op grote schaal voor dat partijen GFT-afval vanwege een te sterke verontreiniging met restafval worden afgekeurd en -tegen hogere kosten- alsnog naar een verbrandingsinstallatie moeten worden afgevoerd. Dergelijke extra kosten kunnen mogelijk vermeden worden door een systeem als de Müllsheriff. Daar staat tegenover dat aan een dergelijk systeem ook investerings- en exploitatiekosten zijn verbonden. In hoeverre deze kosten worden gecompenseerd door de besparingen ten gevolge van dit systeem is niet duidelijk.

Ook betwist de Minster dat het systeem een significante verhoging van het hergebruik met zich zal brengen. Een verhoging van het hergebruik zal primair moeten worden gerealiseerd door burgers er toe aan te zetten, nog beter dan nu al het geval is, het GFT-afval niet met het restafval maar via het systeem van GFT-inzameling af te voeren. De Müllsheriff richt zich echter niet hier op, maar op het voorkomen van het afvoeren van restafval via het GFT-inzamelsysteem. Het extra hergebruik dat hierdoor kan worden gerealiseerd of het beperken van de hoeveelheid afgekeurd GFT-afval is volgens de Minister beperkt.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV