Subsidie op schone technologie

Het Novem Programma Milieutechnologie stelt in 1998 3,1 miljoen gulden beschikbaar voor de ontwikkeling en demonstratie van innovatieve milieutechnologieën die leiden tot schonere processen.

Bericht:

Rubriek:

2 april 1998

Preventie

Technologische oplossingen waarmee milieuverontreinigingen binnen productieprocessen bestreden of voorkomen kan worden, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Het gaat daarbij om praktische toepassingen van milieutechnologie in Nederland en de bijdrage die deze toepassingen leveren aan de doelstellingen van milieuconvenanten met de industrie.

In 1998 ligt het accent op het invoeren van nieuwe procestechnologieën in de Voedings- en genotmiddelenindustrie, de Textiel- en tapijtindustrie, de Metalelektro-industrie en de basismetaalindustrie.

Projectinitiatieven in de volgende categorieën kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning: haalbaarheidsonderzoeken, onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten en demonstratieprojecten. Ook is ondersteuning mogelijk voor projecten op het gebied van kennisoverdracht waarbij brancheorganisaties zijn betrokken.

Het programma Milieutechnologie wordt gefinancierd door het Ministerie van VROM en heeft voorlopig een budget van 3,1 miljoen gulden. Het programma wordt uitgevoerd door Novem in Utrecht.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV