Leidraad omgaan met teerhoudend asfalt

Door CROW, kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, is een procedure uitgegeven voor het verwerken van teerhoudende producten in de wegenbouw. De leidraad geeft een praktisch, compact overzicht van de bestaande mogelijkheden.

Bericht:

Rubriek:

2 april 1998

Publicaties

In het verleden zijn op grote delen van het wegennet koolteerhoudende producten toegepast. Teer bevat echter bestanddelen die kanker kunnen veroorzaken. Dit zijn de polycyclische koolwaterstoffen, beter bekend als PAK. Sinds 1991 mag geen nieuw teer meer worden verwerkt. Bij onderhoud en reconstructie komt in Nederland elk jaar ongeveer drie miljoen ton oud asfalt vrij, waarvan ongeveer een half miljoen ton teerhoudend. Warm hergebruik mag om gezondheidredenen niet en ook storten is sinds het Stortverbod niet meer toegestaan. Verder eist de wet een milieuhygiënisch verantwoord hergebruik van vrijkomend teerhoudend asfalt. Daarmee blijft koud hergebruik als enige mogelijkheid over.

Opdrachtgevers, aannemers en wegbeheerders hebben te maken met veel regels en voorschriften, van zowel technische als juridische aard, volgens CROW. De leidraad bevat alle aspecten en activiteiten die bij teerhoudend asfalt aan de orde kunnen komen. Na een korte inleiding over milieu- en arbobeleid gaat de publicatie in op het inventariseren van de hoeveelheid teerhoudend asfalt. Daarna volgen hoofdstukken over: de analyse van materiaal; civiel- en milieutechnisch ontwerp; slopen en frezen; vervoer en opslag; materiaalkundig ontwerp; uitvoering en beheer. Door deze opzet die de bouwcyclus volgt kan op elk gewenst moment in de leidraad worden ingestapt.

Elk hoofdstuk behandelt een aantal stappen. Per stap moet een vraag worden beantwoord of een actie worden uitgevoerd. Tussenliggende teksten geven nadere verklaringen en aanvullingen. Daar waar nodig wordt verwezen naar de wet- en regelgeving. De voornaamste onderdelen daarvan zijn in het laatste hoofdstuk nog eens samengevat. De stappenprocedure is vastgelegd in diverse stroomschema's.

CROW-publicatie 124 'Leidraad omgaan met teerhoudend asfalt (ISBN 9066282673) kost f. 40,- en is te bestellen bij CROW,
Postbus 37, 6710 BA EDE
fax (0318) 62 11 12.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV