Kennisnetwerk metaalhoudende reststoffen opgericht

Op initiatief van het ministerie van VROM is het 'Kennisnetwerk metaalhoudende reststoffen' in het leven geroepen. In dit netwerk gaan het bedrijfsleven, onderzoekers en de overheid met elkaar in dialoog om nieuwe oplossingen te zoeken voor de verwerking van afval met zware metalen.

Bericht:

Rubriek:

22 april 1998

Verwijdering

Bij energiewinning uit afval komen assen vrij die een te hoog gehalte aan zware metalen kunnen hebben, zoals AVI-vliegas. Het is echter mogelijk om het verbrandingsproces zo in te richten dat de zware metalen worden gebonden tot onuitloogbare verbindingen. Dit immobiliseren kan de assen geschikt maken voor toepassing in bouwmaterialen. Ook veel onbrandbare afvalstoffen met een hoog gehalte aan zware metalen zijn in principe geschikt om bewerkt te worden tot een secundaire grondstof.

Een dialoog tussen bedrijven, onderzoekers en mensen die de regelgeving opstellen, werkt bij het zoeken naar oplossingen katalyserend. Het ene bedrijf kan de reststoffen van het andere bedrijf misschien als grondstof gebruiken, en de overheid moet weten welke specifieke knelpunten op het gebied van regelgeving bedrijven tegenkomen bij de ontwikkeling van nieuwe verwerkingstechnieken. In Zwolle bleek in september op een symposium ter oprichting van het kennisnetwerk dat de behoefte groot is aan kennis en contacten. Een van de deelnemers sprak zelfs over een 'impasse' in de verwerking van metaalhoudende reststoffen, die een gevolg zou zijn van gebrekkige communicatie tussen overheid en bedrijfsleven. Het 'Kennisnetwerk Metaalhoudende Reststoffen' is opgericht om deze dialoog tussen alle partijen structureel vorm te geven.

Meer informatie bij Novem, mw ir. S.S.J. Houtman, tel. (030) 23 93 773. De Nieuwsbrief 'Water & Vuur' van het Kennisnetwerk Metaalhoudende Reststoffen is schriftelijk te bestellen op fax (030) 231 64 91.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV