Cryocondensatie voor kwikverwijdering

Bij Begemann Milieutechniek (BMT) is een cryogene afgasreinigingsinstallatie opgeleverd. Het is het eerste project waarin cryocondensatie wordt toegepast voor de verwerking van kwik.

Bericht:

Rubriek:

23 april 1998

Nuttige toepassing

BMT is gespecialiseerd in het verwerken van kwikhoudende afvalstromen. Het gaat daarbij om afvalstoffen die vrijkomen tijdens de productie van gas, uit kwikcellen die vrijkomen in de chloorindustrie en kwik afkomstig uit lampen en batterijen. BMT heeft daarvoor een methode ontwikkeld op basis van vacuümdestillatie. Het materiaal wordt daarvoor in een autoclaaf verhit onder vacuüm. De daarbij vrijkomende dampen (water, aromaten en metallisch kwik) condenseren in de tank van de kwikverwerkingsinstallatie. De uitlaat van deze vacuümpomp is nu aangesloten op een cryocondensatieunit van AGA Gas. Voorheen werden de dampen via een actief koolfilter behandeld. Een kostbare en bewerkelijke behandeling omdat de verzadigde filters vaak moesten worden gewisseld. Via cryocondensatie slaan de dampen nu neer in een condensaattank.

De cryogene condensatie vindt plaats in een Cirrus M50 installatie, met vloeibaar stikstof (-196 C bij 1 bar) als koude medium. De afgasstroom wordt daarmee extreem afgekoeld, waardoor de verzadigingsconcentratie van de oplosmiddelen sterk daalt. De Dampen condenseren dan tot vloeistof waarna gereinigde lucht overblijft.
BMT heeft vooral voor deze unit gekozen om aan de NER-normen te kunnen voldoen. In januari zijn aan de installatie emissiemetingen uitgevoerd. Bij een condensatietemperatuur van -60 C zijn de aromaten- en kwikverbindingen beneden het geëiste NER-niveau. Op jaarbasis wordt nu ongeveer 6 ton condensaat opgevangen, die weer als brandstof kan worden ingezet. De in het totale proces afgescheiden kwik, ongeveer vijf ton, kan gebruikt worden in diverse industriële toepassingen.
De kwikverwerkingsinstallatie staat bekend als de QS (quick silver) Spider en staat opgesteld in het Rotterdamse Botlekgebied op het terrein van AVR Chemie. BMT en AVR Chemie werken samen om het kwikhoudend afval te verwerken.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV