Groningen stimuleert milieutechnologie in MKB

Samen met de provincie Drenthe heeft de provincie Groningen een regeling ontworpen die milieutechnologie stimuleert om de milieubelasting te verminderen.

Bericht:

Rubriek:

12 mei 1998

Preventie

Ook wil men de positie van het MKB hiermee versterken. Er is volgens Groningen voldoende aanbod van milieutechnologie, maar bedrijven maken daarvan niet altijd gebruik. Met name het MKB loopt daarin achter. De regeling is vooral bedoeld voor de sectoren industrie, distributie, transport, bouw en toerisme, omdat hier relatief grote milieuwinst te behalen zou zijn. Als bijkomend voordeel van de regeling zo wordt opgemerkt is dat milieubewuste investeringen de marktpositie en het imago van de onderneming verbeteren. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 30% van de kosten tot een bedrag van honderdduizend gulden. Voor subsidie komen in aanmerking:

retoursystemen
hergebruik van productieafval
afvalverwerking binnen het bedrijf

De regeling zal eerst een looptijd van anderhalf jaar hebben en voor een beperkt aantal gemeenten gaan gelden. Als de regeling succesvol is dan zal zij worden verlengd en voor het gehele Noorden gaan gelden. Overigens moet eerst nog de Provinciale Staten van de drie noordelijke provincies hun goedkeuring geven, en daarom verwacht men dat de regeling niet voor 1 juli in werking treedt.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV