OESO herdefinieert afvalstoffenbegrip

Een werkgroep van de OESO heeft eind april een aanbeveling gedaan voor het onderscheid tussen afval en niet-afval.

Bericht:

Rubriek:

2 juni 1998

Wet- & regelgeving

De aanbeveling, die niet bindend is, bevat een analyse van de afvaldefinities in de verschillende lidstaten van de OESO. Het begrip 'ontdoen' van afvalstoffen blijkt in alle lidstaten een centraal thema te zijn, maar dat geldt niet voor het begrip 'toepassing' van afvalstoffen. Vreemd genoeg is dat laatste juist het uitgangspunt van de OESO definitie. In de praktijk echter brengen veel lidstaten bepaalde stoffen niet onder de definitie van afval, terwijl deze stoffen, gelet op de herkomst, daar wel onder zouden moeten vallen. In de aanbeveling worden voorbeelden gegeven van voortgezet gebruik en hergebruik waardoor een stof niet meer onder de afvaldefinitie zou vallen. Het niet-van-toepassing criterium, zoals in Nederland plaatsvindt, wordt genoemd als een oplossing die gehanteerd kan worden binnen de bestaande definities. Onbekend is nog of de Commissie van de EG nu een reden ziet om een wijziging van de bestaande afvaldefinitie voor te gaan stellen.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV