Alternatieven voor afzet bermgras gezocht

Beheerders van wegen en sloten vinden de kosten voor composteren van hun bermgras te hoog worden. GroenGoed, een nieuw bedrijf werpt zich nu op om andere afzetkanalen te vinden, zodat het bermgras toch wordt afgevoerd en de daarmee het ecologisch beheer van bermen kan blijven voortbestaan.

Bericht:

Rubriek:

4 juni 1998

Nuttige toepassing

In Nederland worden veel bermen van wegen en sloten ecologisch beheerd. Dat wil onder andere zeggen dat het maaisel niet blijft liggen, maar wordt afgevoerd. Daarmee wordt de variëteit in de vegetatie behouden. Na een aantal jaren is de berm dan rijk aan bloeiende planten en veel kruiden. Voor dit resultaat willen de beheerders, vooral waterschappen en gemeenten, meestal best wat moeite doen. De afzet van het bermgras vormt echter een steeds groter probleem. Veelal komt het terecht bij een composteringsinstallatie. Met de stijgende tarieven daarvoor, keren beheerders daarom terug van het ecologisch beheer.

GroenGoed BV wil daarom nu als bemiddelaar gaan optreden voor de afzet van bermgras. Bermgras kan nuttige toepassing vinden in maneges en dierentuinen als onderdeel van het menu. Onderzocht wordt of het bermgras ook als bodemverbeteraar kan worden toegepast.

Inmiddels hebben zich al een gemeente en een waterschap aangemeld. De rol van Groengoed is die van makelaar. Op basis van het gebied en de oppervlakte waarop wordt gemaaid en de periode waarin gemaaid wordt, kan een redelijke inschatting worden gemaakt van de hoeveelheid bermgras dat vrijkomt. Daarvoor wordt dan in de buurt actief gezocht naar afzetmogelijkheden, bijvoorbeeld bij maneges. De eerste ervaringen hiermee zijn volgens de heer Raaymakers goed. "Maneges met paarden voor de recreatie, dus niet voor de topsport, hebben voor dit voer wel belangstelling." Uiteindelijk bericht GroenGoed aan de aanbieder hoeveel en wanneer alternatief kan worden afgezet. Het overige deel zal dan toch naar een composteringsinrichting gaan. "Maar", zo stelt de heer Raaymakers, "door onze bemiddeling kunnen wij veel grotere hoeveelheden aanbieden, en dat drukt de prijs."

De kwaliteit van het bermgras is natuurlijk een punt van aandacht. Volgens GroenGoed hebben verschillende onderzoeken laten zien dat in de meeste gevallen er geen verontrustende concentraties aan chemische verontreinigingen in bermgras aanwezig zijn. In de meeste gevallen. Dus daarom wordt voor specifieke toepassingen het bermgras geanalyseerd en getoetst aan de criteria.

Meer informatie: GroenGoed, telefoon 0317-423969

 


© Uitgeverij Noordhoek BV