Ook AVRI wil ondernemer worden in de afvalverwerking

AVRI en Grontmij BRP hebben een intentieverklaring ondertekend voor een strategische samenwerking die de huidige afvalverwerkingsactiviteiten in de toekomst moet gaan uitbreiden met methoden gericht op hergebruik van bedrijfsafval.

Bericht:

Rubriek:

12 juni 1998

Bedrijfsnieuws

Het terrein aan de Meersteeg is nu in gebruik als een gewone afvalstortplaats. Voor het merendeel wordt huishoudelijk afval aangevoerd, waarbij 80% wordt overgeslagen voor verwerking elders. Nu de stortactiviteiten steeds meer afnemen en de investeringen voor het stortplaatsbeheer toenemen, wil men de kennis en infrastructuur gebruiken om ook andere afvalstromen te gaan verwerken. De AVRI heeft daarvoor met Grontmij BRP een intentieverklaring ondertekend om in een samenwerking activiteiten te gaan ontwikkelen voor de scheiding en be- en verwerking van huishoudelijk en bedrijfsafval. Door de hoge kosten voor eindverwerking wordt de markt voor hergebruik steeds aantrekkelijker. Vooral op deze activiteiten wil men zich gaan richten. Grontmij BRP is bij dit project aangetrokken om de commerciële (kennis-)inbreng die voor de ontwikkeling van de activiteiten nodig is. Hoewel concrete projecten nog niet zijn ontwikkeld die zullen pas begin volgend jaar worden ingediend wordt vooral gedacht aan verwerking van bedrijfsafvalstromen met een specialistisch karakter. Op termijn zou op die manier een organisatie kunnen ontstaan met hoog technologische verwerkingstechnieken.

AVRI heeft de structuur van een gemeenschappelijke regeling en verzamelt en verwerkt afval uit het Rivierenland van Zuidwest Gelderland. Grontmij BRP is actief in de ontwikkeling, beheer en exploitatie van water- en reststoffenprojecten. De intentieverklaring die tussen beide partijen nu is ondertekend streeft naar een publiekprivate samenwerking, waardoor de markt meer ondernemend tegemoet kan worden getreden. De projecten zullen een zelfstandige positie krijgen, waardoor financiële risico's niet op bestaande klanten of burgers hoeven te worden afgewenteld. Grontmij BRP fungeert daarbij als projecttrekker en stelt de project- en productontwikkeling met risicodragend kapitaal beschikbaar.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV