Recycling van kunststoffen kan verdubbelen in 2006

De mechanische recycling van kunststofafval in West-Europa kan verdubbelen van 1,2 miljoen ton in 1995 tot 2,7 miljoen ton in 2006 volgens een onderzoek uitgevoerd door onder andere TNO.

Bericht:

Rubriek:

12 juni 1198

Hergebruik

Het onderzoek werd uitgevoerd door TNO en Sofres Conseil uit Frankrijk in opdracht van de belangenvereniging voor kunststoffabrikanten en importeurs APME. De uitkomsten voorspellen dat 9,9% in 2001 en 10,6% in 2006 van het kunststof via mechanische weg kan worden hergebruikt. Wel wordt daarbij aangetekend dat deze hergebruikpercentages sterk afhangen van het evenwicht tussen het verzamelde afval en de potentie om deze te kunnen gebruiken op een vrije markt. Ook het feit dat gerecycled kunststof niet in het brede toepassingsgebied van voedingsverpakkingen gebruikt kunnen worden en dat er nog vele gemengde kunststofstromen ontstaan die met veel energie uit elkaar moeten worden gehaald zijn hierbij van belang.

Het onderzoek toont ook aan dat sommige landen de mogelijkheid hebben om hogere hergebruikpercentages te halen dan andere. Daardoor zullen sommige landen boven het Europees vastgestelde doel van 15% gemakkelijk kunnen komen, terwijl andere daar toch onder zullen blijven. Toch wordt wel gewaarschuwd voor een over optimisme van de afzetmogelijkheden van gerecycled materiaal. Landen die op dit moment voorop lopen, kunnen het recycled materiaal nu nog eenvoudig exporteren. Als dadelijk deze importlanden zelf ook hun recyclingactiviteiten hebben opgestart zal de Europese vraag af gaan nemen en wordt een verzadigingspunt in de afzetmarkt snel bereikt. Vandaar dat naar andere technologieën zal moeten worden gekeken, zoals 'feedstock' recycling, waarbij de kunststoffen worden afgebroken tot hun chemische componenten om daar vervolgens weer nieuwe plastics van te maken.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV