Stichting Retour houdt groei niet vast

Het aantal abonnees van de stichting Recycling Disposables Benelus (Retour) is in 1997 met 5000 gestabiliseerd. Abonnees zijn bedrijven die via de stichting hun kunststof en papierenbekers voor recycling beschikbaar stellen. Er werd 1300 ton bekers ingezameld.

Bericht:

Rubriek:

15 juni 1998

Hergebruik

De stichting Retour is aan zijn zevende jaar bezig. In de eerste jaren groeide het aantal ingezamelde bekers aanzienlijk. Sinds 1995 daalt deze hoeveelheid echter. Vandaar dat 1998 een belangrijk jaar gaat worden voor de Stichting Retour. Het beleid van de stichting wordt op dit moment kritisch bekeken door een extern onderzoeksbureau. Gezocht wordt naar logistieke alternatieven voor de inzameling en de recycling van de bekers. Ook vindt een heroriëntatie plaats van de PR-activiteiten. In afwachting van de uitkomsten zijn de voorgenomen plannen in de ijskast gezet. Zo is de beoogde commercieel manager nog niet aangesteld en zijn de plannen voor een uniform, gebruiksvriendelijk en hygiënisch inzamelsysteem tijdelijk stopgezet. Daarnaast is door de totstandkoming van het Convenant Verpakken II de samenwerkingsovereenkomst met Recyclaar op de lange baan geschoven.

De stichting Retour wordt geconfronteerd met een voortdurende stijging van de kosten. Ondanks de afname van de ingezamelde hoeveelheid bekers, zijn de transportkosten in 1997 gestegen door een verandering in de tariefstructuur. Bovendien zijn de recyclingkosten aanzienlijk hoger uitgevallen door de structurele lage marktprijzen voor polystyreen.

Om de inzameling te stimuleren wordt jaarlijks de Retour Award uitgereikt aan het bedrijf dat de snelste stijger is in het percentage ingezamelde bekers. Onlangs werd de prijs aan Siemens Nederland uitgereikt, die in 1997 ongeveer 2,5 miljoen bekers had ingezameld; ongeveer 10.000 kilo.

Stichting Retour, telefoon 030-2588858

 


© Uitgeverij Noordhoek BV