Smoelenboek afvalstoffen

Door VUGA Uitgeverij is het in november 1997 aangekondigde 'Smoelenboek afvalstoffen' nu verschenen. Het boek bestaat voornamelijk uit afvalstoffenkaarten, waarbij het bijzondere is dat bij iedere stofsoort (in de meeste gevallen) een foto is afgebeeld.

Bericht:

Rubriek:

17 juni 1998

Publicaties

Volgens de schrijvers ligt de oorsprong van het boek bij het inspecterend personeel van de Politie Rotterdam-Rijnmond. Deze constateerde bij het controleren van afvaltransporten een gebrek aan informatie over de eigenschappen, verschijningsvormen en codering (zowel nationaal als internationaal) van het vervoerde afval. Om de kennis hierover te vergroten en te onderhouden is aan de hand van lijsten met onder andere de meest vervoerde (gevaarlijk) afvalstoffen over de weg een keuze gemaakt voor de in het boek beschreven afvalstoffen.

Het belangrijkste deel van het boek is dan ook opgebouwd uit bladen waarin voor een bepaalde afvalsoort, de naam (in verschillende talen) de eigenschappen, de chemische samenstelling, de verschillende coderingen, douanenummer BAGA-gegevens en de bijzonderheden staan vermeld. Ook zijn van de meeste stoffen kleurenfoto's opgenomen.

De waarde van het boek is moeilijk aan te geven. De vreemde situatie doet zich voor dat van stoffen waarvan men toch mag verwachten dat deze eenvoudig worden herkend, zoals autobanden, autowrakken, batterijen en geneesmiddelen wel foto's zijn opgenomen. Maar van alifatische koolwaterstoffen, calciumfluorideslib en drinkwaterbereidingsslib is bijvoorbeeld geen afbeelding opgenomen. Bovendien is de waarde van de foto's beperkt. Zo staat bij CFK-houdend afval een op het oog dubieus lokaal met daarin de overbekende koelkasten. De beperking wordt nog duidelijker als afbeeldingen worden vergeleken van Aluminium (residuen van het afschuimen) en aluminiumassen. Het onderscheid zal alleen duidelijk zijn voor iemand met veel ervaring, en als zodanig zal het dan ook alleen als geheugensteuntje kunnen dienen.

Het smoelenboek kost f. 275,-, maar als men een abonnement neemt op de aanvullingen f. 195,- en is te bestellen bij VUGA Uitgeverij Den Haag, telefoon 070-31.15.00

 


© Uitgeverij Noordhoek BV