Meer beleid voor papierbesparing

De Nederlandse overheid doet te weinig aan papierbesparing en stimuleert het gebruik van kringlooppapier niet of nauwelijks. Met deze stelling ageert Milieudefensie tegen het in haar ogen slappe overheidsbeleid. Terwijl de Nederlandse burger zijn papier trouw naar de papierbak brengt, zo stelt Milieudefensie, laat de overheid kansen liggen om papier her te gebruiken.

Bericht:

Rubriek:

2 juli 1998

Beleid & uitvoering

Illustratief daarvoor is dat geen van de Nederlandse ministeries gebruikt maakt van kringlooppapier. Nederland zou het voorbeeld van Duitsland moeten volgen, waar alle ministeries uitsluitend kringlooppapier gebruiken. In Nederland was dat alleen VROM, maar deze is onlangs weer overgeschakeld op nieuw papier. Ook zou de overheid de hoeveelheid reclamedrukwerk moeten beteugelen. Bijvoorbeeld door opdrachtgevers van ongeadresseerd drukwerk te verplichten over te schakelen op kringlooppapier. Milieudefensie stelt daarbij voor om de kosten die gemeenten maken voor de inzameling van papier via een heffing op ongeadresseerd reclamedrukwerk aan de vervuiler door te berekenen.

Een woordvoerder van VROM weet dat het ministerie onlangs inderdaad is overgeschakeld op een nieuwe papiersoort. De oude papiersoort, die uit kringlooppapier werd gemaakt, gaf problemen bij het kopiëren en ook bij het faxen. Nu is gekozen voor een papiersoort die wel is gemaakt uit virgin-materiaal, maar dat wel een milieukeurmerk heeft.

Nederland verbruikt gemiddeld 225 kilo papier en karton per persoon per jaar en behoort daarmee tot de wereld top. Zonder beleid is de verwachting dat dit zal stijgen tot 300 kilo in 2010. Op dit moment wordt landelijk 59% van het papier gescheiden ingezameld. Dat moet over niet al te lange termijn 72% worden. Volgens Milieudefensie is het daarom belangrijk dat ook beleid komt voor de afzetmarkt van deze afvalstroom. Daarvoor heeft Milieudefensie een rapport uitgebracht: 'Papierbesparing: hoogste tijd voor overheidsbeleid'. Naast het eigen papiergebruik en maatregelen om de papierverspilling voor reclamedrukwerk aan te pakken, hebben de voorgestelde aanbevelingen betrekking op een verhoogde inzet van kringloopvezels in krantenpapier (van gemiddeld 55% naar 70%), een lager BTW-tarief voor kringlooppapier etc.

Volgens dezelfde woordvoerder van VROM ligt het niet in de lijn van de verwachting dat de overheid naar instrumenten zal grijpen als BTW-verlaging en heffingen. Al wat nu zal moeten gebeuren zal moeten plaatsvinden op basis van afspraken tussen de betrokken groepen. VROM zal daar zeker het voortouw in nemen, maar concreet weet de woordvoerder niet of dat ook op dit moment gebeurt.

Meer informatie over het rapport: Milieudefensie, telefoon 020-6221366

 


© Uitgeverij Noordhoek BV