Bericht:

Rubriek:

3 juli 1998

Verwijdering

Stortcapaciteit is komende tijd voldoende

Voor de komende zes jaar is er voldoende stortcapaciteit om het afvalaanbod te kunnen verwerken. Als de capaciteit waarvoor al een vergunningsprocedure loopt wordt meegeteld, dan is de capaciteit ruim voldoende voor 12 jaar. Dat blijkt uit het landelijk stortplan dat de VVAV heeft opgesteld.

 

Het stortplan, dat is opgesteld door de afvalstortexploitanten die zijn aangesloten bij de VVAV, berekent de benodigde stortcapaciteit voor de komende jaren. Met het plan wil men de continuïteit van de afvalverwijdering waarborgen. De stortplaats speelt een belangrijke functie voor de definitieve verwijdering van afval dat op geen andere manier meer verwerkt kan worden. Het stortplan vormt een onderdeel van de voorwaarden om de provinciegrenzen voor afval per 1 januari 1999 op te heffen. De minister van VROM had deze voorwaarde na het advies van de Commissie Epema gesteld om de afvalverwijdering niet langer op provinciale schaal te regelen. Aan de tweede voorwaarde daarvoor van de minister, namelijk gelijke tarieven voor verbranden en storten, was reeds voldaan met verhoging van de milieubelasting op het storten van brandbaar afval per 1 januari 1998.

Het stortplan is onderdeel van een herstructurering die twee jaar geleden begonnen is. Sinds het stortverbod in 1996 is het afvalaanbod op de stortplaatsen sterk teruggelopen. Kwam in 1993 nog 13 miljoen ton op de stort terecht, in 1997 was dit nog maar 8 miljoen. Inmiddels is ook het aantal bedrijven teruggelopen van 50 in 1995 tot 30 dit jaar. Het aantal stortplaatsen in exploitatie is verminderd in dezelfde periode vaan 55 naar 40. Overigens waarschuwt de VVAV wel dat tijdig nieuwe plannen voor stortcapaciteit moeten worden gemaakt wil in 2010 geen tekort ontstaan; voorbereidingen voor nieuwe capaciteit nemen namelijk 10 jaar in beslag.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV