Bericht:

Rubriek:

7 juli 1998

Verwijdering

Biomassavergasser in Noord-Holland gaat niet door

Naar aanleiding van het negatieve advies van de stuurgroep biomassavergassing hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Energie Noord West besloten af te zien van een biomassavergassingsinstallatie bij de Hemwegcentrale in Amsterdam.

 

Uit het advies bleek dat de UNA-centrale geen garanties wilde geven voor de 'verstroming' van het geproduceerde gas uit de biomassa. Daardoor zou een situatie kunnen ontstaan dat het gas uit de vergasser geleverd zou worden, zonder dat dit tot stroomopwekking in de centrale tot gevolg zou hebben of dat het vergassingsproces gestopt zou moeten worden. Daarmee kwam een rendabele exploitatie van de biomassavergassingsinstallatie in gevaar. De UNA-centrale zou voor het converteren van het door verbranding van biomassa te produceren gas in stroom minimaal 6000 draaiuren moeten garanderen. Deze garantie kon niet worden gegeven door de onzekerheden in de toekomstige organisatie van de energieproductiesector en de daarmee gepaard gaande marktontwikkelingen.

In mei 1997 werd nog positief beslist over de voortgang van de installatie op basis van een door Anderson Consulting opgesteld businessplan. Kort daarna was echter al weer een herbezinning noodzakelijk, omdat zich een aantal fundamentele veranderingen in de markt van biomassabrandstoffen voltrok. Daarop werd besloten een installatie te realiseren met een beperktere omvang bij de Hemwegcentrale in Amsterdam. Dat betekende een installatie met een vergassingsdeel en een gasreiniging, maar zonder een eigen gasturbine. De stroomopwekking zou dan plaatsvinden door het geproduceerde gas te verstoken in de Hemwegcentrale, waardoor een aanzienlijk kostenvoordeel zou ontstaan. Door het wegvallen van de afnamegarantie is nu het gehele project geannuleerd.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV