Bericht:

Rubriek:

15 juli 1998

Preventie

LIFE II wordt meer leven ingeblazen

LIFE is het financieel instrument voor het EG-milieubeleid. Maar het blijkt niet eenvoudig een beroep op die subsidiepot te doen.

 

LIFE II is een Europees demonstratieprogramma dat Europese bedrijven en lokale overheden aanmoedigt om duurzame ontwikkelingen te bevorderen. Via subsidies, met een jaarlijks budget van ongeveer 98 miljoen gulden, worden innovatie milieudemonstratieprojecten gefinancierd. Het meeste kansrijk zijn projecten die zich richten op schone technologieën, ofwel zich op de afvalpreventie richten. Maar ook projecten voor het recyclen van afval en nieuwe eindverwerkingstechnologieën maken een kans. Van deze projecten kan 30% van de kosten worden gefinancierd. Bijzonder aan het programma van LIFE is dat ook lokale overheden kunnen meedoen. Projecten moeten dan betrekking hebben op het behandelen, beheren of controleren van afval, maar kunnen ook breder en niet-technologisch van aard zijn, tot zelfs de evaluatie van lokaal beleid.

Tot 15 december kunnen voorstellen worden ingediend. En het gaat nog niet erg hard. De uitvoeringsorganisaties Senter en EG-Liaison hebben daarom besloten op 16 september in de Jaarbeurs te Utrecht een voorlichtingsochtend te geven. Vanuit de verschillende betrokken organisatie (VROM, LIFE, NOVEM en EG-Liaison) maar ook van een bedrijf en een lokale overheid die eerder heeft meegedaan worden toelichtingen gegeven hoe van deze subsidiepot gebruikt kan worden gemaakt. Aan het einde van de ochtend kunnen meteen zaken worden gedaan, zo lijkt het programma te beloven. Een woordvoerder van EG-Liaison weet echter te melden dat het zo snel niet zal gaan. Alle aanvragen worden verzameld tot 15 december. Dan gaat eerst een nationale commissie ze beoordelen en daarna gaan ze naar Brussel. "Als het eerste project over een jaar van start kan gaan dan zal dat snel zijn".

 


© Uitgeverij Noordhoek BV