Bericht:

Rubriek:

15 juli 1998

Marktinformatie

CBS: Meer huishoudelijk afval aangeboden

De gemeentelijke reinigingsdiensten hebben vorig jaar bijna acht miljoen ton afval bij huishoudens ingezameld, 5% meer dan in 1996. Dit komt overeen met iets meer dan 550 kg per inwoner. De toename komt voor het grootste deel voor rekening aan de groei van het afval dat gescheiden wordt ingezameld. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

 

De toename van de hoeveelheid huishoudelijk afval is vooral veroorzaakt door een groei van het ingezameld grof afval. De grootste toename heeft het CBS waargenomen bij verbouwingsafval (+20%) en gescheiden ingezameld grof tuinafval. Dit beeld is in overeenstemming met voorgaande jaren. De belangrijkste oorzaak is vermoedelijk een toename van het aantal verbouwingen in en rond de woning door stijgende inkomens en een toename van het aantal woningen met tuin. Andere afvalcategorieën laten in 1997 ook een stijging zien. De ingezamelde hoeveelheid oud-papier is met meer dan 10% gestegen tot 0,9 miljoen ton. De hoeveelheden glas en GFT zijn na twee stabiele jaren opnieuw licht gestegen.

Iets meer dan de helft van de totale hoeveelheid van acht miljoen ton huishoudelijk afval is gemengd aangeboden. Deze hoeveelheid (4,2 miljoen ton) ligt daarmee al drie jaar op hetzelfde niveau. Hiervan werd in 1997 nog maar een miljoen gestort; een halvering in drie jaar tijd. Het overige gemende afval (3 miljoen ton) is verbrand; 30% meer dan in 1996. In 1997 is van het aangeboden huishoudelijk afval 3,6 miljoen ton hergebruikt; 0,2% meer dan in 1996.

Verschil cijfers CBS en Werkgroep afvalregistratie

Gelijk met de cijfers van het CBS presenteerde de Werkgroep afvalregistratie ook haar cijfers over 1997. Daaruit bleek dat 400 duizend ton huishoudelijk afval minder is verwerkt. Het verschil tussen de toename in de geproduceerde hoeveelheid huishoudelijk afval en juist de afname in het de verwerking is minder schokkend dan op het eerste gezicht lijkt. Het CBS registreert de hoeveelheid afval die door de gemeenten worden ingezameld bij huishoudens. De Werkgroep Afvalregistratie houdt bij hoeveelheid van dit afval uiteindelijk terechtkomt in de eindverwerking; op stortplaatsen of in verbrandingsinstallaties. Tussen die twee zit een verschil in het moment waarop de hoeveelheid wordt geregistreerd. Een nog belangrijker verklaring voor het verschil is dat een toenemende hoeveelheid uit de stroom van huishoudelijk afval wordt afgescheiden om een nuttige toepassing te krijgen.

 

 

1996

1997

 

x 1000 ton

x 1000 ton

Ingezameld afval van huishoudens

7471

7874

waarvan:

   

- gemengd in container of zak

3478

3535

- gemengd grof afval

657

706

- verbouwingsafval

265

315

- gescheiden ingezameld (excl. bouw- en sloopafval)

3071

3318

waaronder

   

- grof tuinafval

288

307

- textiel

41

41

- GFT-afval

1459

1539

- oud papier en karton

840

937

- glas

306

323

- metalen

54

57

- klein chemisch afval

24

24

     

Verwerkt afval van huishoudens

7471

7874

waarvan

   

- storten

1510

1049

- verbranden

2336

2990

- scheiden achteraf

492

460

- composteren

1747

1845

- hergebruik / nuttige toepassing

1385

1530

     

aantal inwoners in Nederland op 1/1

15,47 miljoen

15,57 miljoen

 

 


© Uitgeverij Noordhoek BV