Bericht:

Rubriek:

22 juli 1998

Communicatie

Europees logo voor kunststof

APME, de branche vereniging van de Europese kunststofindustrie, heeft een logo geïntroduceerd als herkenningssymbool voor kunststof. Doel is de kunststofindustrie te verenigen en het imago in positieve zin bij te stellen.

 

In Nederland wordt het stervormige logo gecombineerd met een pay-off: 'Alles kan met kunststof'. Een speciale commissie zal het recht gaan verlenen het logo te voeren en zal ook op het correct gebruik gaan toezien. Tijdens de introductiefase zal het logo worden gekoppeld aan geavanceerde toepassingen waarin kunststof de juiste oplossing biedt voor een probleem.

De APME voert de afgelopen jaren een intensieve campagne om het imago van kunststof te verbeteren. In het begin werd het accent gelegd op verbetering en de promotie van de waarde van kunststof in relatie tot de toepassing en het milieu. Gezorgd werd dat via onderzoek en samenwerkingsprogramma's bijvoorbeeld voor kunststofhergebruik aanzienlijke vooruitgang werd geboekt. Dit beleid heeft gedurende de afgelopen zeven jaar een langzame verschuiving teweeggebracht in de waardering voor kunststof en de plaats van het materiaal in relatie tot het milieu. Inmiddels voelt de industrie zich hierdoor sterk genoeg om ook naar het grote publiek toe de voordelen van kunststof verder te promoten en de plaats in de levenscyclus te verduidelijken. Kunststoffen worden door de consument nog steeds sterk geassocieerd met afval en met de weggooimaatschappij. Om dit beeld te veranderen is het noodzakelijk dat de industrie met één stem spreekt, zo stelt de APME. De meest effectieve manier daarvoor is een eenduidig embleem. Het logo al stapsgewijs worden ingevoerd en de gevolgen zullen in de eerste twee jaar continue worden gemonitoord.

Meer informatie: www.apme.org

 

 

 

 

 

 


© Uitgeverij Noordhoek BV